Familiewapen

Veel mensen denken dat een familiewapen enkel bij adellijke en rijke families horen, Maar dat is zeker niet het geval! Er zijn vele familiewapens afkomstig van boeren, schippers, juristen en dokters. De kans dat uw familie ook een familiewapen heeft is daarom zeer aanwezig. 

 

Mocht er geen familiewapen zijn, dan kunt u een familiewapen laten ontwerpen met een certificaat en laten opnemen in verschillende heraldische Databanken. Hiervoor heeft u wel een bewezen stamreeks nodig tot uw oudst bekende voorvader die ik  voor u kan uitzoeken. Ik kan u daarna doorverwijzen naar een Heraldisch ontwerper.